Fyzioterapeutů je spousta, nicméně odborníků na potíže spojené s golfem je přeci jen méně. Jedna z mála odborníků specializující se na na púroblematiku obtíží pohybového aparátu u golfových hráčů je PHDR. SENDI LAGATOROVÁ. Je první TPI (Titleist Performance Institute Certified Medical Professional) certifikovanou fyzioterapeutkou v ČR.
Vystudovala 1. lékařskou fakultu a následně Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzioterapie. Již během magisterského studia se začala více zajímat o golf z hlediska fyzioterapie a diplomovou práci obhájila na téma Problematika zranění pohybového aparátu u golfistů. Má zkušenosti s vedením skupinového kompenzačního cvičení juniorských golfových hráčů na profesionální úrovni. Během studijní praxe ve FN Motol získala významné zkušenosti v oblasti respirační fyzioterapie, především u pacientů s onemocněním cystickou fibrózou. Má praxi jak v ambulantních zařízeních, v lázeňství, tak i na lůžkových odděleních.
V současnosti působí jako fyzioterapeutka České golfové federace a pracuje s reprezentačním výběrem golfistů ČR. Je zaměstnána v Institut sportovního lékařství a je členkou Zdravotní komise pro ČGF (Českou golfovou federaci), UNIFY (Unie fyzioterapeutů) a ČSTL (Česká společnost tělovýchovného lékařství)

Paní doktorku Sendi Lagatorovou všem golfistům vřele doporučujeme.