Dne 8 až 10. 9.2017 proběhne Letní škola sportovního práva, a to v sídle Českého olympijského výboru.

Do programu školy jsou zahrnuty tyto témata:

  1. „Aktuální perspektivy právního boje proti dopingu a kauza Claudie Pechstein“, přednášejícím je JUDr.Gerhardt Bubník, LL.M., advokát a arbitr u Rozhodčího soudu pro sport, který je rovněž držitelem Olympijského řádu MOV.
  2. „Veřejné podpory ve sportu a právo EU: Svoboda projevu ve sportovním sektoru“, přednášejícím je JUDr.Pavel Hamerník,Ph.D., z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, člen Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje.
  3. „Právní postavení sportovce“, přednášející je Mgr.et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M., advokátka a členka Arbitážního tribunálu Mezinárodní federace házené.
  4. „Činnost Legislagivně právního oddělení sportovní asociace“,  přednášejícím je JUDr.Jan Pauly, ředitel Legislativně právního oddělení FAČR a disciplinární inspektor UEFA.
  5. „Činnosti a úkoly ČOV, otázky tzv. sportovní národnosti ve světle sportovní reprezentace“,přednášejícím je Mgr. Jan Exner, právní poradce ČOV.
  6. „Autoritativní výklad ryze sportovněprávních norem“, přednášejícím je JUDr. David Kohout, Ph.D., z Mezioborového centra rozvoje právních dovedností PF UK, člen Sboru rozhodců FAČR.
  7. „Diskuse o genderu a právu ve světle případu Caster Semenya“, přednášejícím je opět Mgr. Jan Exner, právní poradce ČOV.
  8. „Problematika smluvních vztahů ve sportu“, přednášejícím je Mgr. Vít Kučera, advokát a člen Legislativní rady a Sboru rozhodců FAČR.
  9. „Úvod do problematiky tzv. přestupních smluv“, přednášejícím je Mgr. Daniel Pospíšil, advokát specializující se na sportovní právo.
  10. „Sportovní smlouvy“, přednášejícím je Mgr. Vít Kučera, advokát a člen Legislativní rady a Sboru rozhodců FAČR.

Mezi doprovodné programy patří např. večerní meeting studentů Letní školy sportovního práva a přednášejících v Klašterním šenku nebo účast na sobotním hokejovém utkání 1.ligy.

II. ročník Letní školy sportovního práva bude zakončen předáním certifikátů absolventům dne 10.9.2017.