The Golfer

Projekt The Golfer byl zahájen roku 2007. V současnosti projekt obsahuje propracovanou nabídku služeb pro lidi nacházející zálibu a životní styl v světě golfu. Golf lze právem považovat za nejvýznamnější společensko-sportovní odvětví, ve kterém lze propojit svět byznysu, sportu a mezilidských vztahů.

Projekt The Golfer je zaměřen na oblast byznysu a sportu s cílem podpory mezilidských vztahů, pracovních a obchodních vztahů mezi jednotlivými společnostmi, stejně tak vztahů mezi jednotlivci z jakékoliv oblasti uvnitř i vně podnikatelského prostředí. K dosažení cílů projektu jsou klientům nabízeny profesionální služby v oblasti sportovního managementu a golfové výuky, které jsou založené na znalosti prostředí a dlouholetých zkušenostech členů týmu The Golfer.

Za výše uvedeným účelem byl vytvořen i samotný název projektu “The Golfer” označující specificickou a úžasně různorodou skupinu lidí různého věku a společenského postavení, kteří nalezájí v golfové oblasti nové životní a obchodní příležitosti.

Miss aerob.Hostík0skupinka