The Golfer

Bez juniorských hráčů by golf nebyl opravdovým sportem, což ostatně platí i v jiných sportech, v golfu to však platí jaksi dvojnásob. My si tuto skutečnost uvědomujeme a v našem projektu juniorský golf řadíme na první stupeň důležitosti. V naší metodice přistupujeme k tréninku juniorských hráčů tak, aby byl především zohledněn faktický, fyziologický a zároveň psychologický věk konkrétního hráče. Na základě rozdělení hráčů dle uvedených kriterií, připravujeme individuální a skupinové tréninkové plány, které jsou dále rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé.

Při tréninku mladých hráčů rovněž respektujeme vytíženost těchto hráčů při výuce ve škole. Za příklad si dovolíme poukázat na přípravu mladých hráčů na přijímací zkoušky na gymnázia, které probíhají začátkem roku (02-03), které také považujeme za velice obtížné, v takových případech volíme volnější a jednodušší zatížení. Tréninkový proces je tak přizbůsoben danému cyklu tak, aby plnil roli aktivního odpočinku. Našim cílem je nezatěžovat mladého hráče po psychické ani fyzické stránce, naopak naším cílem je konkrétnímu hráči poskytnout návod, informaci a zejména zkušenost, že i ve složitých životních situacích je hra golfu tou nejlepší volbou pro odpočinek a relaxaci.

Juniorské hráče rozdělujeme do věkových skupin po max. 4 hráčích, přičemž skupina A1 zahrnuje hráče od 8 až 11 let, skupina B1 zahrnuje hráče od 12 až 14, a skupina C1 zahrnuje hráče od 15 až do 18 let. Začátečníci jsou rozděleny do obdobných skupin, avšak označených číslící 2.

Respektujeme časové možnosti hráčů a jejich rodičů, rovněž respektujeme výkonnosní úroveň hráčů. Základním pravidlem výuky je pochopení základních principů tréninku a rozvoje hráče ze strany rodičů, trenéra a daného hráče.

Aktuálně je možné se přihlašovat na emailové adrese info@thegolfer.cz nebo na telefonním čísle 774 866 276. V nabídce jsou tyto termíny: 

A2,B2,C2: začátečníci kdykoliv po předchozi domluvě

Skupina C1

pondělí od 17:00 do 18:30 (volná 2místa)

pondělí od 18:00 do 19:30 (volné 1 místo)

 

Skupina B1:

středa od 18:00 do 19:30 (volná 1-2 místa)

čtvrtek od 17:00 do 18:30 (volné 1 místo)

 

Skupina A1 plus A2:

 úterý od 18:00 do 19:00 (volné 1 místo)

V pokročilých hráčů se klade důraz na plnění treninkového plánu, u začátečníků se klade důraz na vlastní nácvik základních herních dovedností, na teoretickou výuku (pravidla) a etiketu sportovce. Začátečníci se připravují na úspěšné složení závěrečné zkoušky golfové způsobilosti (HCP). Po složení zkoušky a získání osvědčení pro hru na hřišti se zdokonalují své herní dovednosti prostřednictvím treninkových jednotek absolvovaných na golfovém hřišti.

Výuka hráčů všech úrovní probíhá pod dohledem profesionálních kouče Tomáše Němce.

Místo konání: driving range, putting green, chipping green, akademie, 9jamkové hřiště. Děti mají společný sraz v indooru v hlavní budově, po skončení kurzu si je zde rodiče vyzvednají.

Pro výuku jsou využívány prostory odpalovacích ploch- driving range, patovací grýny -tzv putting greens, přihrávací grýny – tzv. chiping greens), krátké 9ti jamkové hřiště, mistrovské 9jamkové hřiště.

Výuka trvá od 60 do 90 minut (55/85min.). Cena každého jednotlivého tréninku je stanovena v závislosti na počtu hráčů při dané lekci.

Individuální lekce mládeže je možné dohodnout s Tomášem Němcem i mimo výše stanovené tréninkové jednotky, a to kdykoliv od pondělí do pátku v závislosti na časových možnostech hráčů a jejich rodičů.  

___________

Pro mladé hráče organizujeme golfové soutěže s odpovídajicím počtem kategorií dle věku mladých hráčů a jejich dovednosti, které probíhají na golfových hřištích reflektující samotnou existenci juniorského golfu. Vedle pořadatelství spolupracujeme s organizátory a pořadateli dalších golfových soutěží pro mladé hráče, které se odehrávájí mimo Prahu, avšak ne dále než 100 km od Prahy. Tyto soutěže jsou zaměřeny na začátečníky bez HCP (Kunětická juniorská tour) a pokročilé hráče s HCP neboli hendikepem.*

V praxi samozřejmě nezapomínáme ani na organizaci dětských golfových kempů pro děti od sedmi let, které probíhají mimo Prahu do vzdálenosti cca 100 km nebo též na organizaci tzv. příměstských kempů, které konají přímo v Praze. Vzhledem ke skvělé lokalitě a špičkové vybavenosti golfového areálu pro tyto účely, probíhají příměstské kempy v golfovém resorku Hostivař, kde probíhá i jaksi klasická výuka mláděžnického golfu.

 

 

______________________________

*) HCP neboli handicap označuje výkonnost hráče, která začíná od čísla 54 a v čase se zvyšovaním výkonnosti hráče snižuje. V podstatě by hráč s HCP 54 měl hrát na klasickém 18 jamkovém hřišti hrát 126 ran, narozdíl od hráče s HCP 0, který by jej měl odehrát na cca 72 ran. Rozdíl mezi nimi je pak v počtu ran rovnající se rozdílu mezi výsledky. Hráč s HCP 0 s výsledkem 77 ran je tak 5 rán nad svou danou normu (měl by uhrát 72 ran na kolo), kdežto hráč s HCP 54 s výsledkem 120 je 6 ran pod svou normu (stačilo by mu 126 ran), v takovém případě se dá říci, že druhý hráč by na netto porazil hráče prvního.