Ve dnech 22 – 24. 3. 2018 proběhne již VI. ročník Sympozia sportovní medicíny, který se budě opět konat na Kunětické hoře – Dříteči nedaleko Hradce Králové. Na konferenci budou probírány následující témata:

• Zdravotní a fyziologické aspekty účasti českých sportovců na ZOH 2018 PyeongChang. (klimatické podmínky, časový posun, podmínky v místě Her, atp.)

• Sportovní ortopedie a traumatologie

• Sportovní výživa a pitný režim

• Léčebná rehabilitace při sportovních poraněních

• Fyzioterapie ve vrcholovém sportu

• Fyziologie a patologie ve sportu

• Lékařské sportovní prohlídky

• Antidoping, rozbor zajímavých kasuistik

• Psychologie ve sportu

• Nové metody a postupy v praxi vrcholového sportu

Přednášející budou špičkový odborníci v oblasti sportovní medicíny, za toho nejzkušenějšího uvedeme pana profesora PaeDr. Pavla Koláře, PhD., který je rovněž odborným garantem konference.