Včera se na jednání vlády projednával návrh (dostupný zde) poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 241), který měl být (resp. má být) klíčovým předpisem pro vznik zcela nového státního tělesa označeném jako Národní sportovní agentura. Má se jednat o agenturu, která by převzala sportovní agendu z gesce Ministerstva sportu. Cílem má být vytvoření organizace, která by se skládala z odborníků ve sportovním odvětví. Zákonem se má zřídit mimojiné rejstřík sportovních organizací, sportovců a trenérů, má řešit problematiku rozdělování dotací včetně veškeré agendy spojené s dotacemi. V čele agentury by stál její předseda splňující daná kritéria, jehož mandát by trval pod dobu 6-ti let. kterým by se stal pravděpodobně Milan Hnilička.

Zda Vládní agentura pro sport opravdu vznikne není zcela jasné, jelikož vláda přijala na včerejším jednání neutrální stanovisko a upozornila na na některé níže uvedené skutečnosti, které doporučila v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit a vyřešit s tím, že samotný vznik Národní sportovní agentury (dále též „agentura“), která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva a k jejímuž zřízení směřuje předložený poslanecký návrh zákona, vláda podporuje (!).

Vedle uvedených otázek se vláda ve svém stanovisku věnuje i dalším oblastem, které budou muset vyřešit.

V zásadě se přikláním ke vzniku Národní sportovní agentury, avšak navržená koncepce opravdu obsahuje spoustu nesrovnalostí. Po zhodnocení písemného stanoviska vlády, které je dostupné zde, nezbývá než souhlasit a nadále sledovat postup navrhovatelů zákona a vlády při vzniku agentury, která zcela změní organizaci sportu v ČR.

T…The Golfer