Hledáte pro Vaše děti golfovou průpravu, golfovou lekci, golfový kurz nebo golfový kamp a užitečné informace? Pak je tato sekce právě pro Vás, zde se budeme snažit poskytnout vám informace, které hledáte.

Pár řádků nyní věnujme dětskému tréninku. Stejně jako každý sport i golf by nebyl opravdovým sportem bez dětí a dorostu. Jsou to právě děti, kteří sportu dodávají tu správnou jiskru, lehkost a radost. Za účelem využití potenciálu každého dítěte se postupuje dle propracované metodiky schválené příslušným svazem, která zohledňuje faktický, fyziologický a psychologický věk dítěte. Na základě rozdělení dětí dle stanovených pravidel jsou v jednotlivých klubech připraveny individuální a skupinové tréninkové plány, ty jsou pod přímou kontrolou příslušné golfové federace a místního golfového profesionála (tzv. “tréninková centra mládeže”) nebo pod kontrolou daného golfového klubu ve spolupráci s golfovým profesionálem. Tréninkové plány respektují zejména studijní vytíženost dětí ve škole, při dalších mimoškolních aktivitách, časové a finanční možnosti rodičů. Za specifické období se považuje především období přípravy dětí na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, které probíhají začátkem roku. Toto období zásadně ovlivňuje průběh zimní tréninkové přípravy, proto se aplikuje volnější a jednodušší forma tréninkové zatížení. Cílem tréninku není zvyšovat výkonnost za každou cenu, resp. za cenu přílišného zatěžování mladého hráče po jeho psychické a fyzické stránce, ale využít golfu a tréninku golfu jako formy aktivního odpočinku a relaxace konkrétního hráče.

Ve skupinových kurzech jsou děti rozděleny do věkových skupin v závislosti na věku dítěte, a to zpravidla po čtyřech až šesti dětech. Skupina nejmladších adeptů zahrnuje hráče od 4 do 6-ti let, starší pak od 8 až 11 let, následně skupina od 12ti do 14ti let a poslední skupina zahrnuje hráče od 15ti až do 18ti let. Hráči jsou dle výkonnosti rozděleny na začátečníky, pokročilejší a výkonnostní skupiny.

Základním pravidlem výuky je pochopení základních principů tréninku a rozvoje hráče ze strany rodičů, trenéra a daného hráče. U pokročilých hráčů se klade důraz na plnění tréninkového plánu. U začátečníků se klade důraz na vlastní nácvik základních herních dovedností, dále na teoretickou výuku (pravidla golfu) a golfovou etiketu.

Začátečníci se připravují na úspěšné složení závěrečné zkoušky golfové způsobilosti (HCP). Po složení zkoušky a získání osvědčení pro hru na hřišti zdokonalují své herní dovednosti prostřednictvím tréninkových jednotek absolvovaných na golfovém hřišti.

Jak již bylo uvedeno v horní části textu, výuka hráčů všech úrovní probíhá pod dohledem golfové federace, golfových klubů, profesionálních trenérů, tento výčet však není úplný. Do celého týmu přípravy mladého hráče zasahuje i tzv. cvičitel, kteří v daném klubu plní roli asistenta profesionálního trenéra při tréninku dětí, dále STK klubu, rozhodčí klubu a administrativní podpora golfového klubu.

Tréninkové jednotky probíhají na odpalovacích plochách tzv. driving range, patovacích grýnech – putting green, přihrávacích grýnech – chipping green, na krátkých hřištích s jamkami o délce 50 až 100 metrů a na klasických hřištích – devíti jamkových a osmnácti jamkových. Jednotlivé dráhy jsou u klasických hřistích dlouhé v rozmezí 100 metrů až 550 metrů.

Dětské kurzy trvají obvykle 60 až 90 minut (55/85min.). Cena dětských kurzů a případně individuálních lekcí je stanovena v každém klubu odlišně. Cena závisí na počtu hráčů při dané lekci, statutu klubu a počtu vyučujících osob ročního období.

Vedle skupinové a individuální výuky se pro mladé hráče organizují federační anebo klubové golfové soutěže s odpovídajícím počtem kategorií, rozdělených dle věku hráčů a jejich výkonnosti. Turnaje probíhají na znormovaných golfových hřištích, na kterých můžou děti a juniorští hráči poměřit své síly s hráči z ostatních klubů z celé ČR. Turnaje jsou pořádané pro pokročilé hráče s HCP neboli hendikepem.*

Golfové kluby nezapomínají ani na organizaci dětských golfových kempů pro děti od sedmi let, tyto probíhají v golfových klubech po celé ČR, které se rozlišují na A) příměstské kempy, kam rodiče své potomky každý den přivážejí v ranních hodinách a po tréninku si je vyzvedávají, a B) „klasické“ kempy, které jsou jednotýdenní spojené s ubytováním a stravou.

______________________________

*) HCP neboli handicap označuje výkonnost hráče, která začíná od čísla 54 a v čase se zvyšováním výkonnosti hráče snižuje. V podstatě by hráč s HCP 54 měl hrát na klasickém 18 jamkovém hřišti hrát 126 ran, rozdílně od hráče s HCP O, který by jej měl odehrát na cca 72 ran. Rozdíl mezi nimi je pak v počtu ran rovnající se rozdílu mezi výsledky. Hráč s HCP 0 s výsledkem 77 ran je tak 5 rán nad svou danou normu (měl by uhrát 72 ran na kolo), kdežto hráč s HCP 54 s výsledkem 120 je 6 ran pod svou normu (stačilo by mu 126 ran), v takovém případě se dá říci, že druhý hráč by na netto porazil hráče prvního.